5 steg för att skapa Pillar Content (2022)

av Magnus Äng

 | uppdaterad 14.04.2022

Pillar Content är en givande innehållsstrategi vid Sökmotoroptimering, Content Marketing och Inbound Marketing.

Här kan du läsa om de 5 stegen som du går igenom när du skapar ditt Pillar Content!

Pillar Content är ofta en del av ett Topic Cluster som tillsammans med andra websidor på din webbplats, täcker in ett ämne på djupet och kan locka mängder av besökare av rätt målgrupp. Resultaten av Pillar Content är väldigt spännande och kan ge återbäring under många år framöver. Däremot är det ett tungt arbete med att skapa innehåll som du bör ha förståelse för innan du startar ditt arbete.

Här kan du förstå mer om Pillar Content och om de steg du måste gå igenom för att skapa din första Pillar Page!

Innehåll med direktlänkar:

Vad är Pillar Content?

Fördelar med Pillar Content

Viktigt att veta när du skapar Pillar Content

Undvik fällan – texvägg!

Gör websidan användarvänlig

Hur många ord ska en Pillar Page ha?

5 steg – så kommer du igång!

Vad är Pillar Content?

Pillar Content är en websida på din webbplats som besvarar de flesta frågor som finns inom ett ämne. Websidans syfte är att ge mer information till den som letar efter svar, exempelvis söker i sökmotorer. Pillar Content ska ge ett mervärde för läsaren och är en innehållsstrategi som ska bidra till topplaceringar i sökmotorer.

Det är vanligt att Pillar Content (även kallat Pillar Page) innehåller fler ord än andra websidor på en webbplats, vilket är en naturlig effekt när den ska svara på många olika frågor på en och samma sida. Och när du skapar Pillar Content så är det alltid fokus på att skapa 10x bättre innehåll än andra websidor som du konkurrerar med i sökresultaten.

Pillar Content brukar användas i en innehållsstrategi som heter Topic Cluster. Denna innehållsstrategi innebär att du skapar så kallat Cluster Content som besvarar enskilda frågor och aspekter på djupet medan din Pillar Content täcker in det övergripande helheten.

Fördelar med Pillar Content

Det finns flera fördelar med att arbeta med Pillar Content och det mest uppenbara är att det ger användaren, den sökande allt svar som de letar efter. Sedan finns det såklart även flera fördelar för dig som Content Creator (webredaktör, SEO-expert eller vad din titel är).

 • Längre tid på din webbsida (webbplats). Det är ett vanligt beteende att besökare som kommer till Pillar Content stannar längre på en sådan websida ii jämförelse med andra websidor eftersom där finns mer intressant innehåll.

 • Lägre Bounce rate. Om din Pillar Content är bra så brukar besökarna få svar på det som de eftersökr och har du dessutom interna länkar till ännu mer relevant information så tenderar många till att klicka sig vidare till dina andra relevanta websidor. När detta sker så minskar din bounce rate, dvs avvisningsfrekvens.

 • Attraherar Backlinks. Det är stor chans att Pillar Content attraherar länkar från andra webbplatser (sk backlinks) eftersom den innehåller så mycket bra information inom ett ämne. Backlinks kan stärka din websida (och webbplats) placveringar i Google’s sökresultat.

 • Ofta har Evergreen-karaktär. Pillar Content har ofta evergreen-karaktär, dvs innehållet lever länge och behöver inte uppdateras frekvent. Detta innebär att tidsinvesteringen kan ge en bra återbäring på sikt.

 • Bra placering i sökresultat. Som ett resultat av flera nämnda faktorer så brukar Pillar Content ge bra placeringar i sökresultat på många olika typer av sökningar inom ämnet, vilket innebär en viktig del av din sökmotoroptimering. Det är inte ovanligt att Pillar Content kan placera sig på 100-tals olika sökningar (söktemer) och attrahera en stor mängd relevanta besökare varje månad.

Pillar Content är mer än ett vanligt blogginlägg och tar tid att skapa. Ditt Pillar Content hänger starkt ihop med dina blogginlägg, som kan vara en del av innehållsstrategin kring Topic Cluster.


Viktigt att veta när du skapar Pillar Content

En vanlig invändning när man berättar om Pillar Content är att det går raka motsatsen mot vad man hört andra säga, dvs mycket innehåll som man endast kan ta del av om man scrollar. Vi har arbetat med Pillar Content sedan 2017 och idag vet vi en hel del efter alla år av testande och lärdomar.

En besökare till Pillar Content har en tendens att stanna länge i jämförelse med andra websidor och de tenderar även till att återkomma för att läsa mer. Och besökare har inga problem med att scrolla.

Men det är mer än dina ord som väger tungt för att lock och behålla en besökare.

En Pillar Page kan vara utmanande att designa så att den blir användarvänlig och du måste väga in utmaningarna med att inte få till en enorm textvägg, tänka på radavstånd och kolumnbredd, få en bra mix av styckeindelningar, underrubriker och grafiskt innehåll som attraherar ögat och förstärer ditt budskap.

Undvik fällan – textvägg!

Tänk på att inte chocka en besökare med endast en massa text, det kommer att skrämma iväg dom. Du har mellan 2-5 sekunder på dig för att få en besökare att vilja stanna och då måste du tänka på rubriken, ingressen och det grafiska som ska fånga deras intresse.

Undvik sk textväggar när du skapar Pillar Content.

När man arbetar med Pillar Content är det vanligt att websidan kommer att bestå av 1.000-tals ord och för att inte skrämma iväg besökarna med en enorm textvägg så krävs det att du paketerar innehållet användarvänligt.

Gör websidan användarvänlig

Det är viktigt att din websida blir användarvänlig eftersom den tenderar till att ha mycket innehåll. Se till att du har styckeindelningar med underrubriker och lite större radavstånd mellan styckena. Addera gärna punktlistor och citat för att lätta upp läsandet. Undvik för långa meningar och komlicerade ord.

Och så har vi det grafiska! Addera bilder, illustrationer och diagram som förstärker det som du vill berätta. Och det grafiska får gärna berätta samma sak som din text berättar.

Hur många ord ska en Pillar Page ha?

Det finns inga regler om hur många ord som du ska ha på din Pillar Page och Google har vid flera tillfällen sagt att de inte premierar många ord. Det Google premierar är relevant innehåll som dessutom har något unikt och värdefullt för användaren.

Om du vill ha ett riktmärke i antal ord för din Pillar Page så är en oskriven regel att det brukar vara minst 3.000 ord, men som sagt det är ingen regel. En Pillar Page kan även vara 1.700 ord eller 5.400 ord och kallas fortfarande för Pillar Page.


Så kommer du igång! – 5 steg

Att börja arbeta med Pillar Content kräver lite eftertanke och förberedande arbete. Här går vi igenom de viktigaste huvudstegen när du ska skapa din första Pillar Page.

Steg 1 – Förstå din målgrupp

När du ska skapa innehåll så är det för dina potentiella kunder (och kunder) som du skapar innehållet för. Innehållet ska stärka din verksamhet och för företag handlar det oftast om att få fler och nöjdare kunder.

Innan du börjar skapa innehåll så är det viktigt att förstå vem dina målgrupper är, vilka som är viktigast och vem du ska skapa innehåll för (först). För befintliga verksamheter så har du kunddata som du kan analysera för att få fram en eller flera målgruppsbildert. Du har dels ert CRM men även data i ett webbanalyssystem, exempelvis Google Analytics. Med hjälp av din data så kan du få fram olika målgrupper, i stora drag.

Utveckla Personas

För att spetsa till ditt innehåll så kan du även skapa Personas, dvs hypotetiska beskrivningar över olika personer i din målgrupp. Personas kan vara användbart om man gör det på rätt sätt. Målet med personas är dels att identifiera olika problem eller behov som de har för att sedan skapa innehåll och kommunikation som är skräddarsytt för dom.

Förstå problem och behov

En viktig del när du ska skapa innehåll är att det grundar sig på din målgrupp (eller personas) behov och problem, sk pain points. Att du har kunder som handlar hos dig är kanske självklart för dig men vad är egentligen orsaken, vad är det du löser med ditt utbud av produkter och tjänster?

Det är viktigt att förstå bakomliggande behoven eller problem till deras agerande. När du har föstått det eller fått insikter om det, då kan du påbörja nästa steg och det är att identifiera ett sökbeteende på Google.

Gör en sökordsanalys utveckla en sökordsstrategi

När du väl har förstått din målgrupp (eller personas) behov eller problem så är det dags för undersökning av vilka söktermer (sökord och fraser) som de kan tänkas använda på Google för att ta reda på mer information. I ett första skede handlar det ofta om att de vill förstå orsaker och samband, innan de är intresserade av att lösa något.

Det kan vara en sökning på Google som inleds med ’Vad är….’ eller ’Hur gör man…’. Dessa typer av sökningar är informationssökningar och är relaterat till Awarenessfasen i Kundresan.

Ditt arbete är att identifiera möjliga söktermer, analysera dessa och bestämam dig vilka resurser som du vill invesera (tid och pengar). När du vet dina resurser så bör du prioritera dina söktermer och bestämma vilka som ska ingå i din Sökordsstrategi.

Steg 2 – Gör en Content Audit & Content Plan

När du har en god förståelse för dina målgrupper och personas problem och behov samt en gedigen söktermslista (sökordslista) som täcker hela kundresan så börjar nästa fas i ditt arbete. Nu ska du få en förståelse för vilket innehåll som du redan har men behöver kanske uppdateras samt vad du saknas för att matcha de olika söktermerna. Du gör först en Content Audit för att sedan göra planen för ditt innehållsarbete.

Content Audit

Du bör gå igenom ditt innehåll, mappa upp vad du har på din webbplats, vilka sökintentioner (kundresan) som de passar till, vilka huvudsöktermer som de fokuserar på (eller borde) samt analysera beteendet från besökarna. Du hittar mycket data i både Google Analytics, Google Search Console och i Ranktrail.

Mitt tips är att arbeta med datan i ett spreadsheet eller med en rapport direkt i Google Data Studio för att snabbt få en överskådlig vy.

Content Plan

När du vet vilka websidor som du har på din webbplats och vad deras huvudsöktermer är samt en förståelse om de behöver uppdateras och förbättras, då är det dags att göra en Content Plan.

I din Content Plan bör du ha med de berörda websidorna (vilket också inkluderar blogginlägg) samt alla de söktermer som du saknar innehåll för. Planen bör även innehålla vem som bör arbeta med respektive websida, om ni är flera involvera samt när arbetet ska publiceras.

Steg 3 – Producera & uppdatera Pillar Content

Ett viktigt steg är så klart produktionen och publicering av ditt innehåll till Pillar Content. Ett tips som vi brukar ge våra kunder är att börja skriva och publicera direkt utan att den är färdig. Bygg på med fler stycken på din Pillar Page efterhand som du bloggar och när du känner att den börjar bli täckande av flera frågor så kan det vara läge att lyfta fram den i menyn och kanske pusha för den på startsidan.

Vi anser att det är fel att vänta med att publicera din Pillar Page eftersom websidan har en chans att indexeras av Google och efterhand som du uppdaterar innehållet så gör du den också mer intressant för Googles sökande.

Steg 4 – Skapa interna länkar

Interna länkar mellan dina websidor på din webbplats är kritiska för att lyckas med sökmotoroptimering. När du skapar en Pillar Page så bör den ingår i ett (!) Topic Cluster. Detta innebär att Pillar Content alltid ska ha interna länkar till redaktionellt innehåll (Cluster Content) som går djupare in på olika relaterade ämnen, trots att det redan omnämns i Pillar Content.

Skillnaden mellan Pillar Content och Cluster Content är följande;

 • Pillar Content – en websida inom ett ämne som är heltäckande med svar på många olika frågeställningar, men inte på djupet
 • Cluster Content – flera websidor inom relaterade ämnen till det som finns på din Pillar Contentoch dessa går djupare in på varje enskild frågeställning

Steg 5 – Marknadsför din Pillar Content

När du har skapat ditt Pillar Content så kan det ta ett tag innen det når topp 10 på Google för det ämne och relevanta söktermer som du fokuserar på. För att underlätta arbetet så kan du distribuera och marknadsföra din Pillar Page på olika vis, som exempelvis;

 • På din webbplats. Pusha gärna för din Pillar Page på startsidan och i toppmenyn, på din webbplats. På så vis fångar du upp besökare från många olika källor och lockar dom till ditt kunskapsinnehåll.
 • Email Marketing. Tipsa gära om din Pillar Page med innehåll i dina email till både leads och befintliga kunder.
 • Sociala Medier. Publicera organiskt ’micro content’, dvs små utvalda delar från din Pillar Page i relevanta kanaler i sociala medier.
 • Google Ads. Se till att marknadsföra ditt Pillar Content med hjälp av Google Ads. Det behöver inte vara huvudbudskapet i annonserna men kan vara en sk sitelink som attraherar för mer läsning.

SEO-Guide från Ranktrail - enkel sökmotoroptimering

Senaste blogginläggen

Hur du använder internlänkning bäst för SEO

Hur du använder internlänkning bäst för SEO

Även om du inte vet så mycket om hur sökmotoroptomering (SEO) fungerar så känner du säkert till att det är viktigt att få länkar som leder till ditt innehåll för att hamna högt upp på Google, eller? Det kallas ofta för backlinks och är externa länkar (från sajter som...

Content Marketing tips – återanvänd ditt innehåll

Content Marketing tips – återanvänd ditt innehåll

Ja det kanske kan låta lite som att fuska, men om du har lagt tid på att ta fram ett bra innehåll så varför inte klämma ut så mycket som möjligt av det innehållet? Du har ju redan gjort din brainstorming och all research och du vet vad du pratar om (förhoppningsvis)....

Skillnaden mellan SEO och SEM

Skillnaden mellan SEO och SEM

Jag blev förvånad av den feedback jag fick på en Powerpoint bild för en ny företagsutbildning i Digital Marketing för IHM som jag varit med att ta fram. Rubriken på bilden var "SEO SEM Skillnad" och handlade om skillnaden att arbeta med organiska sökresultat, dvs...

5 tips när du skapar Cluster Content! (2022)

5 tips när du skapar Cluster Content! (2022)

Här är du tipsen du behöver när du ska skapa Cluster Content till din innehållsstrategi. Cluster Content är en innehållsstrategi som passar bland annat sökmotoroptimering (SEO), Content Marketing och Inbound Marketing. Strategin bygger på att du skapar ett flertal...

Mina tre bästa boktips

Mina tre bästa boktips

Nina nina nina nina na, Nina na na nina – dagens boktips: Don't Make me think av Steve Krug, Made to Stick av Chip & Dan Heath och Webs of Influence av Nathalie Nahai. Tre av mina favoritböcker när det gäller web och marknadsföring. Don't Make Me Think - A common...

Pin It on Pinterest

Share This