Du har säkert stött sitemapen i ditt CMS eller när du har läst om SEO på nätet. Eller så har du kanske funderat på hur du lägger upp en sitemap eller hur du hittar den på din hemsida. Varför ska man ha en sitemap.xml egentligen?

En Sitemap är en fil som listar alla viktiga sidor på din hemsida, när dessa sist ändrades och hur viktiga de är. 

Sitemapen ger exempelvis Google en inblick och snabb access till alla sidor som ligger publicerade på din hemsida. Även om Googles bot är bra på att hitta sidor och du säkerligen har internlänkat till och från viktiga sidor så är en Sitemap väldigt bra att ha. Genom sitemapen förstår sökmotorerna strukturen och djupet på din sida. Men det finns även andra fördelar. Nya hemsidor som kanske inte har många externa länkar från andra hemsidor kan dra nytta av att ha en sitemap.

Hur hittar man sin sitemap?

Sitemapen kan ha lite olika url:er beroende på vilket CMS eller plugin du använder. Du kan prova dessa adresser för att se om du har en sitemap:

dinhemsida.se/sitemap.xml
dinhemsida.se/sitemap_index.xml

Hittar du inte din sitemap på någon av adresserna ovan så kan du prova ifall adressen till sitemapen ligger med i robots.txt filen. Den når du genom att gå in på följande:

dinhemsida.se/robots.txt

Sitemapen är en sidkarta som är ett levande dokument och speglar alla sidor som existerar, dvs alla sidor som är publicerade på hemsidan. Sitemapen ska därför uppdateras efterhand som ni gör ändringar i ert CMS så att den hela tiden är dagsfärsk. Ert CMS kör säkert en uppdatering en eller flera gånger om dagen, i bakgrunden, och håller sitemapen uppdaterad.

Hur ser en sitemap ut?

Det finns flera olika exempel på hur sitemaps kan se ut och det finns olika typer av sitemaps. Beroende på vilket CMS du använder eller hur era utvecklare har skapat er sitemap så kan den se ut på olika sätt. Här nedan ser ni sitemapen för ranktrail.se.

Sitemapen listar följande:

  • URL
  • Senast ändrad
  • Ändrings frekvens
  • Sidans prioritet
Hur ser en sitemap ut?

Ett annat exempel kan vara:

<url>
<loc>https://dinhemsida.se</loc>
<lastmod>2020-12-10T22:28:42+01:00</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq>
</url>

<url>
<loc>https://dinhemsida.se/blogg/hur-skapar-man-en-sitemap</loc>
<lastmod>2020-12-10T22:28:33+01:00</lastmod>
<changefreq>weekly</changefreq><
</url>

<loc>
Tänk på att alla urler i listan ska ha samma protokoll (HTTPS eller HTTP). Lista inte HTTP om sidorna är HTTPS. Samma sak gäller www och utan www.

<lastmod>:
Informerar om när sidan senast ändrades.

<changefreq>:
Informerar om hur ofta sidan kan tänkas ändras. Är detta en sida med information som ofta uppdateras eller är det en sida som är statisk och förblir oförändrad över längre tid? Always, hourly, daily, weekly, monthly, yearly, never är typerna som kan användas.

Olika typer av sitemaps
Man kan ha sitemaps för exempelvis vissa typer av innehåll så som bilder, produkter, innehållssidor, bloggsidor  och så vidare. Det är helt upp till er om ni vill ha en sitemap som listar alla typer av sidor i ett dokument. Eller om ni vill ha ett index som sedan länkar till sitemaps för olika områden på er sida. Som ovan nämnt till exempel produkter, bilder, artiklar/blogginlägg och så vidare. 

Hur skapar man en sitemap?

Att skapa en sitemap kan ibland vara väldigt enkelt och i vissa fall behöver ni ta hjälp av en utvecklare och i ett tredje fall så finns kanske sitemapen på plats redan från början. Använder ni er utav exempelvis WordPress så finns det en rad olika plug-ins som kan skapa en sitemaps på endast några knapptryck. 

Använder ni er av ett annat CMS kan ni behöva utveckla en sådan. Då behöver ni ta hjälp av en utvecklare som behöver få fram en lista på alla sidor (url:er) och sedan markera upp dessa.

Beroende på vilket CMS ni använder, i vissa fall finns funktionen med från början, i vissa fall behöver ni använder er utav en tredjeplartslösning och i andra ta hjälp av era utvecklare som hjälper er med att skapa en sitemap. 

Vad ska man tänka på när man skapar en sitemap

Precis nämnt ovan så ska sitemapen innehålla sidor som är publicerade på din hemsida. Men det finns även sidor som inte bör ligga med i sitemapen. Om du exempelvis driver en e-handel så bör du inte ha med inloggningssida, kassa-sida i din sitemap. Sidor som du inte vill ska indexeras i Googles sökresultat.

Sitemapen har också några begränsningar.

Kan maximalt innehålla 50000 urler.
Filen får varamaximalt vara 50mb stor.

Vad du bör göra när du har skapat en sitemap.

Kontrollera att sitemapen speglar strukturen på er hemsida samt att den uppdateras i takt med att ni arbetar med innehållet samt sidorna.

Se till så att det inte ligger med 404-sidor i er sitemap. Endast aktiva och publicerade sidor ska finnas med i listan.

Lägg till sitemap.xml i ert Google Search Console konto. Se bild nedan om hur du lägger till den i ert Google Search Console konto.

Pin It on Pinterest

Share This