Allt du behöver veta om Google E-A-T

Skriven av Magnus Äng | 10 minuters läsning 
Uppdaterad 2021-02-11

Google EAT står för expertis, auktoritet och trovärdighet.

Här hittar du allt om Google EAT för dig som arbetar med Content Marketing, SEO och som webredaktör. 

Vi går bland annat igenom följande;

 • Hur du kan arbeta med ditt innehåll för att stärka din Google EAT
 • Vad Google EAT står för
 • Om Google EAT är en rankingsignal
 • Vad YMYL är
 • Exempel 
 • När och varför EAT introducerades av Google

Scrolla ner och lär dig allt om Google EAT!

Google EAT står för Expertis, Auktoritet och Trovärdighet och infördes 2018 av Google. EAT handlar om att en webbplats ska förtjäna topplaceringar i sökresultaten och det innebär att du måste ha en större förståelse för nytta med ditt innehåll och vad som krävs av dig som författare. Google EAT är inte en rankingsignal utan ett begrepp som omfattar många olika signaler.

Vad står EAT för?

Google EAT är ett begrepp som omfattar flera olika aspekter när du arbetar med ditt innehåll och vill förtjäna bra placeringar i Google’s organiska sökresultat.

För att förstå begreppet närmare så har jag vid ett flertalet tillfällen fördjupat mig i Google’s dokument som heter ‘Google Quality Raters Guidelines’ och följt Google’s uttalande i ämnet under de senaste åren.

Det är solklart att Google EAT, som nämndes första gången under 2018, har kommit för att stanna en längre tid och är viktigt att förstå. Bokstäverna EAT är en akronym och bakom bokstäverna döljer sig följande ord;

 • Expertis
 • Auktoritet
 • Trovärdighet

Är EAT en rankingsignal?

Nej, Google’s EAT är ingen rankingsignal och det har Google bekräftat vid ett flertal tillfällen. 

Google EAT är ett samlat begrepp som omfattar en mängd olika rankingsignaler, det är oklart vilka alla dessa är men vi kan tolka oss till flera av dom. 

Google har aldrig berättat vilka rankingsignaler som omfattas men berättar gärna att vi ska skapa bra och kvalitativt innehåll som sedan omtalas i olika kanaler på Internet.

Vad menas med ‘Your Money Your Life’?

Sedan flera år tillbaka har Google ställt olika krav för olika branscher och ämnen, över hur svårt det ska vara att ta topplaceringar i deras sökresultat. Google har infört begreppet YMYL som står för Your Money Your Life och med det menas branscher och ämnen som kan påverka våra liv i stora drag, exempelvis hälsa och pengar. 

Vad menar Google med Your Money Your Life?

De branscher som omfattas av YMYL har generellt svårare att nå topplaceringar med sina webbplatser. Huvudanledningen till detta är att Google vill kvalitetssäkra och presentera seriösa webbplatser som kan påverka vår ekonomi och hälsa. De sista Google vill är att presentera webbplatser som försöker lura oss på pengar eller säljer produkter som kan påverka hälsan negativt eller inte har någon effekt alls.

Hur hänger då YMYL och Google EAT ihop?

Jo, Google EAT gäller alla branscher och de som berörs av YMYL, där ställer Google högre krav för att nå topplaceringar. Med högre krav så innebär det troligtvis en större bevisbörda för att förtjäna höga placeringar på Google.

Hur förbättrar jag min ’Google EAT’?

Din webbplats måste förtjäna placeringarna på Google och för att lyckas med det så kan du göra en hel del och arbetet kommer att pågå för evigt och bör omfatta mer än dig om ni är flera i din verksamhet.

Det finns en hel del att göra för att stärka er Google EAT samtidigt finns det inget tydligt besked från Google vad man ska göra. Så det är som vanligt, det är bara att försöka se de stora penseldragen och testa sig fram. Här kommer några tips som vi rekommenderar att du gör.

Läs igenom Google Search Quality Evaluator Guideline

Börja med att läsa Google’s dokumentation som heter ‘Search Quality Evaluator Guideline’ och är på 175 sidor, men lugn…du behöver inte läsa allt på en gång. 

Identifiera riktiga frågor

Identifiera frågor som dina potentiella kunder har och de som är intresserade av ämnet. Enklast för detta är att identifiera söktermer som ställs på Google och som är av informations- och kunskapskaraktär. Analysera vad som ligger högst på Google för relevanta sökningar inom detta ämne och förstå vad som krävs av din webbplats för att komma högst. 

Se till att;

 • identifiera frågor (söktermer) som ställs på Google inom ditt område

 • fråga dina kunder vad de vill veta mer om och vilka frågor de har, på så vis kan du få en inblick i vilka frågor som dina potentiella kunder kan ha

 • fråga kollegorna om frågor som ofta ställs från kunder

Skapa en WOW-upplevelse

Se till att ditt innehåll upplevs som betydligt bättre än de som ligger i toppen på Google. Kanske har de konkurrerande webbplatserna minst lika bra svar som din webbplats men de saknar bilder, videos, styckeindelningar, punktlistor, är svårare att läsa och mycket annat som är viktigt för en besökare.

Se till att användarna får en 10 gånger bättre upplevelse på din webbsida!

Se till att;

 • besvara frågorna med innehåll på din webbplatsen

 • gör besökarna nöjda med ditt innehåll så att de får svar på sina frågor (och ja, Google kan tolka besökarnas beteende som avslöjar om de gillar ditt innehåll eller ej)

 • mixa ditt innehåll så att det både är grafiskt tilltalande, lättläst och får besökarna att vilja återkomma

Sprid er kunskap!

Ta fram en plan på hur ni kan sprida er kunskap och hänvisa till era kunskapssidor på er webbplats. Om ni har en PR-avdelning så involvera dom i arbetet.

 • få ert varumärke att bli omtalat (sk mention) i rätt källor som på webbplatser som har hög auktoritet, exempelvis nyhetskällor och branschkällor

 • få er ‘författare’ att bli omtalad i rätt källor, samma princip som ovan men även med ett personnamn på den som har skapat innehållet som besvarar frågorna

 • bli ofta omtalad, om du inte nämns längre och det endast finns ‘gamla’ omtalanden till förmån för konkurrenter så kan det indikera att ni är mindre relevanta just nu och det kanske inte stärker er Google EAT

 • få goda omtalanden, sist men inte minst så bör omtalanden om er vara positiva i avseendet till ämnena som ni vill ranka högt på Google. Om ni får positiva omtalanden så kan det vara avgörande för Google’s beslut om att lyfta upp er i sökresultaten

Finns din webbplats i Google’s Sandbox?

Om er webbplats är helt ny och ännu inte har några topplaceringar på Google så kan det beror på många aspekter. Många inom SEO-världen har använt begreppet ’Sandbox’ vilket innebär att Google utvärderar nya webbplatser innan de lyfts upp i sökresultaten men Google frekvent dementerat att de har en sådan logik. 

Finns din webbplats i Google Sandbox?

Anledningen till att vissa webbplatser, oftast helt nya eller sådana som aldrig varit tydliga med sitt innehåll (för Google och besökarna), kan saknas topplaceringar på Google är delvis och troligen på grund av att de har för lite signaler relaterat till användarupplevelsen.

Ni bör publicera en hel del innehåll som Google får utvärdera under ett par månader som de får testa genom att lyfta upp vissa sidor på toplaceringar och analysera besökarnas reaktioner. Ni kan under denna perioden märka att era sökresultat kan svänga en hel del innan de får en mer stabil placering.

Vad menas med Expertis i Google EAT?

Det första ni måste göra är att bevisa att ert varumärke, er webbplats och kanske en författare är Experter inom ett ämne och det gör ni enklast genom att skapa innehåll som besvarar frågor som ställs på Google. 

Dessa sökfrågor bör vara informations- och kunskapssökningar som ställs inom ett ämne.

Om ni säljer produkter eller tjänster inom ett ämne så kan ni, om ni anser att det är relevant, hjälpa sökande genom att skapa utbildande och informativt innehåll och publicerar detta på er webbplats.

Här är några exempel;

Exempel: Proteinpulver

Om man säljer proteinpulver i en webshop så vill man oftast bli synlig och få topplaceringar vid produktsök på proteinpulver. Men det finns en mängd kunskapssökningar om hur man bygger muskler och hur man blandar olika proteindrycker. För att bevisa att man är expert så gäller det att göra mer än att skapa produktsidor som beskriver produkterna, det gäller också att skapa innehåll som andra vill läsa och tycker är så pass bra att de rekommenderar innehållet för andra. 

Exempel: Bokföring & redovisning

Om man säljer konsulttjänster inom bokföring och redvisning åt andra företag så bör man vilja bli synlig på sökningar av ‘redovisning Uppsala’ eller liknande köprelaterade sökningar. För att lyckas med detta så kan det vara klokt att skapa innehåll på sin webbplats som besvarar vanliga frågor om bokföring och redovisning som hjälper det som är ute efter bra förklaringar. Innehållet ska vara så pass bra att det blir omtalat och rekommenderat av andra på Internet.

Vad menas med Auktoritet i Google EAT?

Blir er webbplats “omtalad” och omskriven på Internet på andra webbplatser, i sociala medier och i videos? 

Om ni skapar fantastiskt bra innehåll som svarar på sökarnas kunskapsfrågor så finns det en god chans att detta blir delat och omtalat på Internet och att det skapas länkar till er webbplats.

Mentions och Backlinks

Om de omtalar (sk mention) er webbplats eller författare och samtidigt länkar (sk backlink) till er webbplats så kan det ge er ännu högre auktoritet. Länkar från en annan webbplats, sk backlink är sedan många år en väldigt viktig ‘rankingsignal’ som kan ge sk ‘ranking credit’.

Men gråt inte blod om du inte får en backlink. Backlink har länge varit den heligaste rankingsignalen för att placeras högst på Google men vi ser förändringar inom detta område. Google nämner allt mer att de kan se mentions om er och att det kan vara bra.

Frekvens

Om ingen omtalar ert varumärke, webbplats, företag eller eller era författare (webredaktörer) bakom ert innehåll (och olika ämnen) så får ni minimalt med bevis för att ni är experter och då är det svårt att bli auktoritär. 

När ni lyckas bli omtalade så är ni troligen mer aktuella än när ni inte längre blir omtalade. Det kan finnas ett nyhetsvärde i att bli omtalad för det kan innebära att ni är mer relevanta i tiden. Om konkurrenter blir omtalade mer frekvent än er så finns risken att ni anses mindre relevanta för stunden och det kan troligen påverka er Google EAT långsiktigt.

Kvalitén på källorna

Om ni lyckas bli omtalade av välkända webbplatser eller personer så är det troligtvis bättre än om det är mindre okända webbplatser eller personer som omnämner er. När de som omtalar er är inom samma bransch eller ämne så ger det troligen också ett högre värde i auktoritet än om de är i en helt annan nisch.

I Google’s Quality Raters Guidelines så hänvisar de till bland annat källor som forum, Amazon, Google Shopping, nyhetskällor och Wikipedia.

Att bli omnämnd på Wikipedia kan påverka positivt. Förmodligen inte själva länken till er webbplats men omnämnandet. Men det är svårt att få något publicerat om sig själv på Wikipedia och ni måste ofta ha gjort något exceptionellt.

Nyhetskällor är ofta en bra referens för att vara auktoritär men där också svårt att få in omnämnande och det kräver ofta att ni gör något exceptionellt. Det kan var klokt att utveckla en PR-strategi som delvis ska bidra till er Google EAT.

Vad menas med Trovärdighet i Google EAT?

När ni blir omtalade är det viktigt att förstå vad de säger om er eller författaren, är det positivt så bidrar det till att ni är trovärdiga när ni försöker bevisa att ni är experter. Men om ni blir ifrågasatta i många olika källor så ökar risken att ni inte är trovärdiga och det kan påverka era placeringar på Google negativt.

 

Kundomdömen är en bra källa för att trovärdigt visa er expertis. Google är tydliga med att dessa kan hjälpa er men de är också medvetna med att dessa går att fabricera och att endast ett fåtal omdömen inte är till stor hjälp.

Om du väljer att samla kundomdömen så gör det autentiskt och via en extern partner.

 

En trolig analys som Google gör är att jämföra vad som sägs om er i jämförelse med konkurrerande webbplatser, dvs de som konkurrerar om placeringarna i en specifik sökterm.

Är andelen positiva och negativa omdömen olika och hur mycket omtalas i antal, jämfört med varandra kan också spela roll.

När kom Google EAT?

Google EAT nämndes första gången under 2018 och inledningsvis var vi många som trodde att det gällde främst specifika branscher som exempelvis medicin och läkemedel. Anledningen till detta var att det kom i samband med en uppdatering i en av deras algoritmer som kallades Medic Update.

Google EAT nämndes första gången 2018.

Vad säger Google egentligen?

Det är vanligt att det sprids en del rykten om hur sökmotoroptimering fungerar och hur Google algoritm prioriterar. Men när det gäller Google EAT så är de väldigt tydliga, på en övergripande nivå.

På Google’s egen webbplats förklarar de på ett övergripande vis att de bedömer innehåll på din webbplats och även användarupplevelsen och vill förstå hur användarna uppskattar innehåll på andra webbplatser inom samma ämnen.

Google uttalar sig om vad de bedömer på en övergripande nivå för ranking i det organiska sökresultatet..

Google har gjort flera uttalande om EAT och har även ett dokument som beskriver det mer ingående. Dokumentet heter Search Quality Evaluator Guideline och används av 10.000-tals som anlitas av Google när de genomför uppdrag och analyserar tusentals webbplatser manuellt. De använder Google’s guidelines som berättar mer om hur Google vill att deras sökmotor fungerar och sedan ger de feedback till Google om sina analyser. Google tar deras åsikter och försöker använda det i sitt utvecklingsarbete med algoritmen.

Jag rekommenderar dig att du läser igenom Search Quality Evaluator Guideline, gärna flera gånger. I dokumentet omnämns E-A-T minst 130 gånger så Google tar seriöst på det detta. När du läser deras guidelines så får du en hel del insikter hur Google letar efter bevis för att du är en expert och vad andra tycker om ditt innehåll och de personer som står bakom expertisen.

You can view the rater guidelines as where we want the search algorithm to go.

They don’t tell you how the algorithm is ranking results, but they fundamentally show what the algorithm should do.

Ben Gomes

Vice president of search engineering, Google

LÄR DIG MER OM SEO

MALMÖ

 

Södra Förstadsgatan 23A                              

211 43 MALMÖ

STOCKHOLM

 

Östra järnvägsgatan 35
111 20 Stockholm

 

KONTAKT

 

Tel: 010 - 17 16 888
Epost: info@ranktrail.se

 

Pin It on Pinterest

Share This