Som ni kanske har läst så kommer det ske förändringar i vad Google tittar på under 2021. Fokus kommer att ligga på besökarens upplevelse av sidan och Google säger att detta är något som bör tänkas på när man utvecklar sin hemsida.

Upplevelse är ett så brett ord, vad betyder det egentligen och vilka bitar ska du lägga krut på? Google själva kallar det för ”Page experience” och kommer att ingå i algoritmuppdateringen som rullas ut under 2021. Uppdateringen kommer att ha en inverkan på rankingen och just därför bör detta finnas med och prioriteras i er utveckling.

Det man inte ska tappa fokus på när Google går ut och säger att man ska prioritera laddningstider etc är innehållet! Innehållet är fortfarande det viktigaste. Men tittar vi på branscher där konkurrensen är hög är det viktigt att hemsidan presterar som den ska samtidigt som den ger besökaren innehåll av hög kvalité. Alltså möter besökarens intention med innehåll som besvarar den.

Om många företag skriver om ett och samma ämne så kommer de sidor med bäst ”page experience” att ranka högre än de sidor som ger besökaren en sämre upplevelse.

Om vi tittar på vad Google menar med ”Page Experience” så är det följande punkter:

  • Page speed
  • Interactivity
  • Visual Stability

Glöm inte bort:
Säkerhet
Mobilvänlighet
UX
Störande element (popups)

Page speed: Tiden det tar för användaren att se element i webbläsaren. Från det att personen har klickat på ett resultat på Google till att första elementen målas upp på skärmen. Det är den största bilden eller textmassan som visas för användaren. Tiden för att måla upp detta bör vara lägre än 2,5 sekunder.

Interactivity: Tiden det tar från att man har klickat på en knapp, produkt eller länk till att webbläsaren ska börja ladda. En interaktion helt enkelt som besökaren utför på hemsidan. En bra tid är <100ms

Visual stability: En mätning på när sista elementet/bilden/texten trillar rätt på hemsidan. Ett exempel kan vara att du kommer in på en sida och börjar läsa och länken du vill trycka på flyttas ner ett par rader. Alla element ska trilla in på sin faktiska plats så snabbt som möjligt och stanna kvar där. En bra tid är <0,1 sekund

Nedan kan ni se ett exempel på Visual Stability.

(Källa: https://web.dev/cls/)

Ovan punkter kommer alltså bli rankingfaktorer och kan påverka placeringen i sökresultatet. Fortsätt att skapa bra innehåll, innehåll som hjälper era besökare och kunder!

Pin It on Pinterest

Share This