Google konfirmerade den 1 augusti att de har genomfört en stor uppdatering gällande deras kärnalgoritm, en typ av uppdatering som de genomför flera gånger om året. De flesta ställer sig nu frågan om hur denna uppdatering påverkar hemsidornas ranking. Hur påverkar den din webbsida undrar säkert du? Vi ska försöka stilla din oro..

Enligt en undersökning som utfördes på 300 av de hemsidor som sade sig ha blivit påverkade av uppdateringen så framkom det att över 42% av dessa hemsidor berörde det medicinska området, eller handlade om hälsa, livsstil eller träning.

 

google medic update chart

 

Hur påverkar uppdateringen din webbsida & vad ska du nu göra?

För det första måste vi sammanfatta vad Google ville uppnå med algoritmuppdateringen.

 • Uppdateringen gjordes för att Google bättre skulle kunna matcha relevanta sökresultat till ställda sökfrågor.
 • Sidor som tidigare var rankade lägre och som var underbelönade, kan nu med den nya uppdateringen, ha blivit rankade högre. Detta har inget med att kvalitén på er hemsida har försämrats, snarare att tidigare sämre rankade sidor har fått möjlighet att klättra i rankingen, vilket gör att konkurrensen om de topprankade platserna hos Google ökar.

 

Vad behöver ni då göra för att anpassa dig efter uppdateringen?

Enligt Google, ingenting. Detta var en bred och övergripande uppdatering och Googles Danny Sullivan gick ut på Twitter, för att stilla all oro inom SEO-gemenskapen.

google medic twitter 2

Barry från Search Engine Roundtable frågade John Mueller på Googles senaste Webmaster Central ifall där är något vi bör tänka på eller göra, men John sa i princip ”nej, inte direkt”.

Not really.

So that’s something we we’ve looked at together for a while to see what we can tell people about that but essentially these are algorithmic changes as they can happen any time. And it’s not a matter of us saying like the sites of bad suddenly and they need to change but rather things have evolved like things change overall and then that can be reflected in the search results as well.

Google hänvisar istället till att arbeta konsekvent på att förbättra innehållet på er webbsida. Gör inga drastiska förändringar för att försöka anpassa er efter Googles övergripande uppdateringar, utan vänta! Det görs nämligen uppdateringar så pass ofta och de brukar oftast följas upp av ytterligare korrigeringar, vilka Google kallar ”refresh”.

Vaknade man upp och blev förskräckt när man insåg att webbsidor som tidigare rankade lägre än er, nu plötsligt rankar högre, finns där några tips ni kan luta er tillbaka mot:

 • Studera varför ert sökresultat är sämre. Försök att förstå varför en irrelevant webbsida är högt rankad.
 • Om er webbsida blev lägre rankad, vänta! Sökresultat kan komma att förändras. Vissa förändringar tar några dagar innan de syns, detta kan ta mellan 10 och 15 dagar.
 • Om er webbsida tappade i rankning, studera de topprankade webbsidorna. Försök att förstå varför användare tycker att andra webbsidor är mer relevanta. Detta kan ge er viktiga insikter i hur Googles algoritm har förändrats och vad den nu värderar högt vid ranking.

google medic twitter 1

Vill man vidta åtgärder så hänvisar Google till deras riktlinjer för kvalitetsbedömning (Quality raters guidelines) eller de tips som gavs av den rådgivande chefen hos Google, Amit Singhal, när de 2011 gjorde den så kallade ”Panda-uppdateringen”.

För att ni inte ska behöva leta upp alla dessa tips har vi sammanfattat några viktiga punkter som ni kontinuerligt bör checka av på er websida, för att slippa oroa er lika mycket för alla dessa uppdateringar som Google gör.

 • Innehåller artikeln originalinformation, originalrapportering eller originalanalyser?
 • Erbjuder er webbsida ett väsentligt värde, i förhållande till andra webbsidor med samma sökresultat?
 • Hur många kvalitetskontroller har gjorts på innehållet på webbsidan?
 • Har er artikel flera olika infallsvinklar, så att den inte enbart är skriven ur ett perspektiv?
 • Är webbsidan en erkänt trovärdig källa gällande det ämne som den handlar om?
 • För en hälsorelaterad fråga, hade du litat på informationen på webbsidan? – Trovärdighet är a och o.

Den nya uppdateringen kan alltså tyckas öka konkurrensen bland topprankningarna i Googles sökresultat, vilket är positivt för arbetet med kvalitén på webbsidorna och deras innehåll. Så få inte panik över plötsliga uppdateringar, utan se snarare till att arbeta kontinuerligt och strategiskt med att alltid hålla er webbsida uppdaterad och bättre än era konkurrenter. Allt för att ranka högre än dem hos Google!

Pin It on Pinterest

Share This