Det finns mycket du kan göra för att få bilderna på din webbplats att bli mer synliga i Google’s sökresultat, som i exempelvis deras bildsök.

Du kan sökmotoroptimera dina bilder för att bli synlig vid bildsök genom att bland annat ange text i bildens alt tag, skapa en sitemap för bilder, använd strukturerad data och döp filnamnet.

Få fler besökar från bildsök med några av våra tips!

Vad är bildsök?

Bildsök är en del av Google och är ett eget sökresultat som du enkelt hittar i deras navigering. Bildsök används frekvent vid olika sökintentioner och troligen får din webbplats flera besökare därifrån varje månad.

Bildsök på Google är ett separat sökresultat med enbart bilder. Här går vi igenom några tips som du enkelt kan använda för att sökmotoroptimera dina bilder för bildsök.
Bildsök på Google ger ofta en del besökare till din webbplats men vi upplever att få vet hur många som kommer den vägen.

Även om du ligger i topp på Google i deras sökresultat med textlänk så betyder det inte att du automatiskt ligger i toppen i deras sökresultat för bilder. Vi upplever ofta att få vet hur många besökare man har från bildsök (hint: du hittar detta i Google Search Console) och hur man kan sökmotoroptimera sina bilder.

Grunden för att lyckas med att få dina bilder att placera sig bra i bildsök är såklart att du har gjort ett bra jobb med att sökmotoroptimera sidans innehåll för en relevant sökintention, det går vi inte igenom här utan förutsätter att du har gjort.

Här går vi igenom några grundtips hur du kan sökmotoroptimera dina bilder för Google.

Använd helst egna bilder

Dina bilder bör sticka ut i Google’s resultat vid bildsök för att attrahera den sökande till att klicka på just din bild. Det kan vara svårt ibland att ha egna unika bilder, framförallt vid ehandel där man är återförsäljare till andras produkter.

När man söker på CRM-system eller hundkoppel vid bildsök på Google så blir sökresultaten relativt homogena. Hur hade du gjort dina bilder för att få dom att sticka ut i sökresultatet?
Vad är rätt egentligen? Det kan vara smart att ha flera olika bilder på sin landningssida eller produktsida och se vilken Google väljer och vad som genererar besökare.

Men det är faktiskt inte så svårt och du behöver inte vara expert längre för att redigera bilder. Med bildredigeringsprogram som exempelvis Canva så kan du enkelt frilägga en produkt och sedan använda den i en annan bild och på så vis ska adina egna unika bilder. I Canva kan du skapa skuggor och göra många olika spännande färgkombinationer eller använda deras bildbank.

Fundera på hur du kan få dina egna bilder att sticka ut från Google’s sökresultat av bilder. Börja med att göra ett bildsök för dina olika söktermer som du vill bli synlig för. Studera sökresultatet och se om du kan se något mönster och om du kan göra något annorlunda.

Kom ihåg en beskrivande Alt-tag

Att ha en text till dina bilder är viktigt och det finns ett fördefinierad html-tag för detta, sk alt tag (även kallad alt attribut). I detta fält ska du ange en sk alt text (alternativ text) vilket är en text som ska beskriva bilden och som kan synas innan en bild laddats in men även ska kunna läsas upp vid maskinläsning för exempelvis synskadade.

Google instruerar hur de vill att vi använder Alt tag och inte gör, du hittar mer om detta i deras Google Search Central.
Du hittar Google’s riktlinjer för din text som ska anges i Alt-tag i deras Google Search Central.

Historiskt har denna använs felaktigt inom SEO då det har varit vanligt att man endast angav sitt sökord, och det räckte många gånger (förr några år sedan). Idag med en mer avancerad teknologi och högre krav på tillgänglighet så bör du lägga mycket mer eneri kring dina ’alt texter’.

Bildens Alt text ska beskriva vad bilden beskriver, så att den som läser alt texten förstår lika bra som den som sett bilden!

Kort och konsist filnamn

Google rekommenderar ett kort och beskrivande filnamn på en bild men undvik generiska filnamn som picture1.jpg, IMH_1989.jpg eller att maximera namnet med sökord. Vanligt är att man döper bilden med ett sökord eller delar av en kort sökfras och att undviker svenska tecken (men det är ok om du vill använda svenska tecken!).

Hur viktigt är detta egentligen? Bra fråga och svår att svara på. Det var troligen viktigare för 10 år sedan men med dagens avancerade algoritmer och tolkning av data hos Google så är det högst troligen mindre viktigt idag.

Men att döpa filnamnet med ett sökord eller en kort sökfras är tillsvidare en rekommendation.

Mappa upp dina bilder med strukturerad data

Du kan använda logiken kring strukturerad data för att hjälpa Google att förstå dina bilder ytterligare, exempelvis att förtydliga bildernas typ. Det finns inte logik för att mappa upp alla dina bilder på din webbplats (än så länge) med för de kategorierna som finns så erhåller sedan din bild en liten ’badge’ i sökresultatet.

Du kan mappa upp bilder på din webbplats med strukturerad data och får då en badge av Google, denna visar om bilden ingår i ett recept eller är en produktbild.
I bildsöket på Google får de bilder som är taggade med strukturerad data en liten ’badge’ som visar att den ingår i ett recept, är en produkt och kan även indikera vilken licens du godkänner för användandet av din bild av andra.

Med strukturerad data kan du mappa upp dina bilder;

  • produktbilder – om bilden är en produkt, exempelvis vid ehandel
  • receptbilder – om bilden ingår i ett recept
  • bildens licens – dvs du anger hur bilden får användas av andra

Sitemap för dina bilder

Google rekommenderar att du skapar en unik sitemap för dina bilder, liknande som du bör ha för dina olika sidor (url:er) på din webbplats. Om du gör detta så förbättrar du chansen att Google hittar dina bilder och då lättare kan tolka dessa som du önskar.

Det finns inga bevis för att dina bilder kommer att få bättre ranking i bildsök om du gör detta, utan detta innebär att du har underlättat för Google att identifiera dina bilder och även underlättar tolkningen av dom.

Pin It on Pinterest

Share This