Nästa rapport som vi ska gå genom i den här serien är täckningsrapporten eller ”Coverage” som den heter om du har Google Search Console på engelska. Du hittar den i vänstermenyn under rubriken ”Indexering”. En bra rapport med viktig information kring hur din hemsida indexeras och tolkas av Google.

I google search console hittar du en rapport som heter täckningsrapport eller coverage.

Vad kan man få ut från Täckningsrapporten?

Täckningsrapporten ger oss information om vilka vilka sidor Google har upptäckt och indexerat, vilka sidor som har genererat fel, om det finns duplicerat innehål och så vidare. Rapporten ger en helhetsbild utav hur hemsidan indexeras på Google.

Målet är såklart att ha så många indexerade sidor som möjligt. Vi skapar innehåll för att synas ute i sökresultatet och för att driva in trafik till hemsidan som i sin tur ska utföra ett köp, bli ett lead eller hitta information om ett specifikt ämne.

Beroende på hur du har konfigurerat din hemsida, så får du information om vilka sidor som är indexerade samt vilka som inte är det. Det är en viktig insikt när du jobbar med SEO att få detta bekräftat att en del av sidorna som du inte vill ha indexerade inte blir det samt att sidorna som ska bli indexerade blir det. 

Rapportens utformning

Precis som resultatrapporten så har du ett diagram med fyra val:

  • Fel
  • Giltig med varning
  • Giltig
  • Exkluderad
Täckningsrapportens diagram som listar antalet fel och godkända sidor

Fel: De sidor som hamnar under ”Fel” är inte indexerade. Dessa fel kan du oftast åtgärda.

Giltig med varning: Sidan som du hittar här är indexerad men Google har stött på fel på den som du kan åtgärda.

Giltig: Sidan fungerar som den ska och är indexerad.

Exkluderad: Dessa sidor är exkluderade ur söket, alltså inte indexerade. Det kan vara så att du har valt att exkludera dessa med hjälp av en ”noindex-tag” eller canonicals. Men det kan även vara så att Google har valt att exkludera dessa.

Det är fritt fram att markera 1-4 val i toppen av diagrammet, valen du markerar presenterar antal rader i tabellen under diagrammet samt ritar ut antalet i diagrammet. I diagrammet kan du enkelt se om antalet sidor med varningar har ökat under senaste perioden. 

täckningsrapporten, diagrammet och vanliga fel

Samma sak gäller tabellen under diagrammet. Markerar du ”Giltiga” så får du till exempel fram raden ”submitted and indexed” samt hur många sidor som är indexerade. Du kan klicka på raden och då får du fram vilka url:er som är indexerade i Googles index. 

Om du markerar fliken ”exkluderade” så får du oftast upp flera rader. Här kan du bland annat hitta sidor som Google har hittat men som inte är indexerade än. Eller så kan det vara sidor som är snarlika andra och som Google har valt att inte indexera.

Att hålla koll på:

Det är värt att gå in och hålla koll på Fel samt Exkluderade sidor. Här vill vi kontrollera så att det inte är något som skjuter i höjden när vi jobbar med hemsidan. Det kan till exempel vara antalet 404 sidor som ökar plötsligt eller sidor som är exkluderade på grund av duplicerat innehåll. 

Vi kan dock inte förvänta oss att ha en 100% indexeringsgrad på hemsidan. Det kommer alltid att finnas sidor som inte indexeras av olika anledningar. Tittar vi på en e-handelssida så kan det till exempel vara en kategorisida som man har använt sig utav filter på. På så sätt läggs en parameter på på url:en, och den här sidan vill vi inte ska indexeras.

Här kan du läsa mer om vad du hittar i täckningsrapporten.

Pin It on Pinterest

Share This