Här går vi igenom hur du kan få fler leads och kunder med Evergreen Content och förstå vilken potential som denna typ av innehåll har!

Evergreen Content är innehåll som behöver minimalt med underhåll och är relevant över en längre tid, ibland i många år. Med Evergreen Content kan din investering i tid och arbetsinsats ge återbäring i så många år att det kan bli den bästa strategin som du har.

Här får du djupare förklaring om vad just Evergreen Content är!

Vad är Evergreen Content?

Evergreen Content är ett begrepp som beskriver en viss typ av innehåll och det är sådant som kan leva länge över tid utan att det blir inaktuellt och kräver minimalt med uppdateringar. Innehållet är ofta utbildande, informativt och/eller beskrivande och är lika relevant och aktuellt idag som om ett år, två år och till och med längre.

Vad är evergreen Content? Det är innehåll som är relevant över en lång tid, det är tidlöst och attraherar nya besökare.

Evergreen Content är ett begrepp som är vanligt inom Content Marketing och Sökmotoroptimering eftersom det är av utbildande karaktär och inte säljande. Kanaler som är relevanta är främst sökmotorer som exempelvis Google, YouTube och Pinterest till viss del. Anledningen till att Sociala Medier är mindre relevant är för att innehåll som publiceras där försvinner i flödet efter ett par dagar och är svåra att hitta i deras sökfunktioner.

Exempel på Evergreen Content

Innehåll som är av Evergreenkaraktär är sådant som är aktuellt längre och som behöver minimal med insats för att hållas relevant, exempelvis;

  • en guide om hur man målar en fasad på ett hus
  • tips om hur man blir en bättre säljare
  • dela kunskap om vilka beräkningar man bör göra innan man investerar i en ny fabrik
  • instruktion om hur man knyter en slips
  • råd om hur du kan träna för att få bättre kondition

Innehåll som inte är Evergreen är exempelvis nyheter, resultat från en omröstning (fotboll eller musiktävling), modetrender, inredningstrender och mycket mer.


Varför ska jag använda mig av Evergreen Content?

När du har identifiera ämnen och frågor som är av Evergreen-karaktär och skapar innehåll kring dessa så kan ditt innehåll locka besökare över en väldigt lång tid. Fördelen med detta är att din investering i produktion och publicering av innehåll kan ge dig återbäring i flera år i jämförelse med sådant innehåll som endast lockar besökare i ett par dagar, veckor eller någon månad och sen snabbt blir inaktuellt.

Det kan ge dig bäst ROI i jakten på leads och kunder

Din tid är dyrbar och i skapandet av innehåll så gäller det att förstå var mest affärsnytta finns och här kan Evergreen Content spela en viktig roll. När du får effekten att ditt Evergreen-innehåll letar sig högt upp i sökmotorerna så kan det ge din webbplats kvalitativa besökare månad efter månad och år efter år.

När du använder Evergreen Content vid Lead Generation eller Ehandel så kan du skapa inflöden av kvalitativa besökare som ger dig leads och förhoppningsvis kunder för en lång tid framöver.

Ditt Evergreen Content kan bli din bästa investering i innehåll och ge dig flest leads och kunder över tid.

Vem kan använda sig av Evergreen Content?

Egentligen finns det ingen begränsning i vilken typ av verksamhet som kan använda sig utav Evergreen Content och nå mål med att få nya leads eller kunder. Min upplevelse är att de som har förstått nyttan med denna metod har först varit privatpersoner som skapat innehåll och sedan lyckas tjäna pengar på sitt innehåll tack vare annonser på sin blogg, hemsida eller i sina videos på YouTube.

Företag som säljer till andra företag (B2B) har minst lika stor potential som ehandlarna att nyttja metodiken med Evergreen Content och den passar bra ihop med Content Marketing och sin Inbound Marketing Strategi. Evergreen Content kan fungera för alla potentiella och existerande kunder i hela kundresan.

Evergreen Content kan bli din främsta innehållsstrategi för Lead Generation vid Content Marketing B2B.

Ehandlarna upplever jag ligger lite efter men att allt fler börjar inse nyttan och hur nödvändigt det är att ha, dels för att påverka sin Google EAT aspekt men även få en affärsnytta som är långsiktig.


Hur använder jag Evergreen i min Content Marketing?

Gör din sökordsanalys och identifiera frågor som din målgrupp kan tänkas ställa inom olika ämnen och situationer som de kan uppleva under sin kundresa. När du har identifiera frågorna så studera dessa och försök förstå om de är av Evergreen-karaktär.

Börja med en Content Audit

För att förstå om innehåll är av Evergreen-karaktär så kan du studera sökresultatet för de olika frågorna på Google och YouTube och se vilket innehåll som är högt placerat. Försök förstå hur gammalt innehållet är och om du ser ett mönster i att mycket innehåll är flera år gammalt men fortfarande är lika aktuellt så är det troligt Evergreen.

Planera för Evergreen i din Content Plan

Dokumentera vilka frågor som du har identifierat och som är Evergreen i en Content Plan. Planera in när du ska skapa detta innehåll, eller uppdatera befintligt om du anser att det redan finns en bra och relevant sida att arbeta vidare med.

Planera för Evergreen Content i din Content Plan, antingen för att du ska skapa nytt eller uppdatera befintligt innehåll.

I din Content Plan bör du även ange när du ska ta dig an uppgiften och vem som ska göra detta (om ni är flera i ett team).

När du har publicerat Evergreen Content så lägg in i din Content Plan att du ska titta på innehållet igen om 6 månader för att bedöma om det ska vara som det är eller om någon justering måste göras.

Även om du är nöjd med ditt innehåll och det är relevant så kan ibland innehåll som exempelvis Meta Titeln uppdateras för en websida eller en thumbnail för en YouTube-video bytas ut för att locka fler att klicka i sökmotorerna.

Pin It on Pinterest

Share This