För att lyckas med rekrytering av leads och kunder från Google så kan PR få en betydande roll ditt arbete med sökmotoroptimering. Här går vi igenom 3 PR-tips som kan bidra positivt till ditt arbete med sökmotorotimering och Content Marketing.

Det finns mycket du kan göra för att bli omtalad i andra medier som kan stärka dina placeringar på Google som exempelvis undersökningar, presenterara statistik eller webinar.

Läs våra 3 tips om PR som kan boosta din SEO!

Google EAT gör att PR blivit viktigare för SEO

I arbetet med sökmotoroptimering så har backlinks (webbplatser som länkar till din webbplats) alltid varit en viktig del och enligt Google’s riktlinjer så ska man förtjäna dessa, och då är PR en strategi för att lyckas.

Men de senare åren har Google även blivit intresserade av hur ni blir omnämnda (sk mentions).

Att bli omnämnd på webbplatser och i media kan stärka din sökmotoroptimering på Google enligt Google EAT.

Under 2018 började Google prata om E-A-T och sedan dess har de trummat på om hur viktigt detta är. I korthet innebär det att Google försöker förstå om du är expert inom ditt område, om du är auktoritär och trovärdig i andras anseende. Det finns ett helt dokument öppet på Internet om Google EAT som de uppdaterar frekvent och som du kan läsa och få en ökad förståelse för hur Google vill att deras algoritmer ska fungera.

Google har genom dokumentet och i uttalanden sagt att de tittar på mer än backlinks, de tittar även på omnämnande av ditt varumärke eller personer i din verksamhet. Detta innebär troligen att ju mer omtalad ditt varumärke blir, ju mer frekvent och på välrenomerade webbplatser det sker och om det är positivt, då kan det stärka din webbplats ur ett sökmotoroptimeringsperspektiv.

Här kommer 3 av våra PR-tips som kan förbätta ditt arbete med sökmotoroptimering och även leda till bättre placeringar i Googles sökresultat.

1. Gör egna undersökningar

En riktigt bra PR-strategi är att göra egna undersökningar i ett ämne som berör din verksamhet. Undersök hur ofta något görs, vad man tycker i en fråga, hur mycket som ska investeras eller något annat som kan intressera din målgrupp och journalister.

Dina undersökningsresultat kan leda till att du omnämns (ditt varumärke eller du som person/expert) i olika medier och forum samt att någon kanske hänvisar med en backlink.

Att göra egna undersökningar och presentera resultatet på din webbplats och sprida det till journalister och i media kan hjälpa din sökmotoroptimering.
Att göra egna undersökningar och presentera detta på din webbplats och sprida resultatet till media kan ge en positiv effekt för din sökmotoroptimering.

Undersökningar kan göras av alla verksamheter

Kräv att de som omnämner din statistik ska använda sig av källhänvisning men undvik att kräva att de ska länka till din webbplats, det kan vara på gränsen till att bryta mot Google’s riktilinjer.

Denna PR-strategi kan användas av de flesta typer av verksamheter, konsumentorienterade likväl för företag som säljer till andra företag. Det finns mängder av branschforum och industrimedia som kan tänka sig att publicera artiklar om ert resultat.

Se till att undersökningen blir riktigt bra ur ett kvalitetsperspektiv och har du aldrig gjort undrsökningar så anlita gärna något för uppdraget.

Gör undersökningen till en återkommande rutin

En viktig del i PR-strategin är att göra undersökningen frekvent med ett intervall som är relevant. Då kan det bli så att du blir återkommande intressant för berörda journalister.

Presentera din statistik på en landningssida på din webbplats, både årets och kommande års. Skapa inte nya landningssidor för varje ny undersökning om det inte finns unika sintresse för att gå tillbaka till äldre statistik. Det kan vara bättre att ha en landningssida som är aktuell med resultat från den senaste undersökningen. Använd även bilder som visar utfallet i din undersökning men undvik logotyper i bilderna, då brukar sällan de användas.

Kontakta journalister och externa personer

Efer att du har publicerat undersökningen så kontaktar du journalister, fackmedia och branschförbund via epost och telefon. Berätta kort om era insikter och att de kan läsa mer om detta på din landningssida.

Informera även att de får använda er statistik fritt om de önskar samt att de kan kontakta dig eller en PR-ansvarig via epost eller telefon om de vill veta mer. Kontakta samma personer (eller de som skrev om er undersökning) nästa gång ni kommer med en ny undersökning som ni har presenterat.

2. Samla branschstatistik

Om du inte har resurser till att göra egna undersökningar så kan du även skapa landningssidor på din webbplats med statistik från din bransch. Samla in statistik från företag eller studenter som gjort undersökningar eller studier, ange deras statistik och ange då även källa.

Det är såklart viktigt att du först läser igenom deras dokumentation så att det inte finns hinder för att nämna deras statistik, står det inget angivet så kom ihåg att nämn dom som källa. Står det inget tydligt om en länk (backlink) till deras verk så behöver du inte göra det.

Hitta statistik via Google

Du kan enkelt hitta en hel del statistik på Internet men ibland kan det vara svårt att hitta relevant eller aktuell i Sverige. Då kan du söka på Google i andra länder och anger detta sedan när du presenterar det, dvs att statistiken är fransk, amerikans osv.

Skapa en statistiksida inom ett ämne

Skapa en landningssida på din webbplats som uppdateras med aktuell statistik när du kommer över sådan. Se till att huvudrubriken (H1), ingressen och den vöriga texten nämnder huvudsöktermen för ämnet som statistiken handlar om (alltså söktermen som du vill komma högt på Google).

Distribuera er statistiksida

Referera till statistiken i era blogginlägg, nyheter, epost till kunder, vid förelsäningar och många andra tillfällen. Detta kan ni göra genom att länka till er egna statistiksida när det är relevant.

Distribuera även statistiken i sociala medier i de kanaler som är relevanta för er och gärna med grafiskt utbildande material. Någon som gör detta ritkigt bra är Statistiska Cenralbyrån, kolla in deras konto på Instagram. För många är statistik tråkigt men de lyckas paketera detta riktigt bra. Bli inte avskräct av det grafiska, det är enklare att skapa än vad många tror. I exempelvis Canva så finns det tusentals mallar som du kan använda och justera fritt i de färger du vill ha samt byta ut objekt som passar din verksamhet.

När du distribuerar ditt innehåll i exempelvis på Linkedin eller facebook så är det enklare att länka till din statistiksida och en viktig del vid Content Marketing.

3. Webinar kan användas vid många syften

Webinar är så enkelt att genomföra, enklare än vad många tror och visst har det exploderat under pandemin. När du genomför webinar så bjud på din kunskap, håll dig kort och se till att deltagarna får något av värde. Dina webinar kan bli omnämnda på Internet, de kan bli synliga på Google och även få backlinks från andra om de skapar värde för andra.

Sökmotoroptimera landningssida för webinar

Skapa landningssidor på din webbplats som presenterar era webinar, både kommande och de som är genomförda. Respektive landningssida bör sökoptimeras för en huvudsökterm, såklart webinarets ämne. Se till att internlänka till relevant huvudsida för huvudsöktermen så att Google förstår att de hänger ihop och vilket som är huvudsidan i ämnet.

Streama direkt i sociala medier eller på din webbplats

Du behöver inte ha avancerad teknik för att streama webinar, det räcker med din webkamera och en bra mikrofon. Ditt webinar kan sändas på er webbplats, på YouTube eller via sociala medier. Lite beroende på vilka kanaler du streamar i så kan du sedan lägga till webinarets video på din webbplats på landningssidan som du har skapat för det unika tillfället.

Pin It on Pinterest

Share This