I andra avsnittet i Google Search Console serien kommer vi att gå genom ”performance”-rapporten, eller resultatrapporten som den heter på svenska. Hur man använder den samt vilken typ av information och tips man kan få ut ur rapporten.

För att understryka vilken typ av information vi hittar i Google Search Console så är det data kopplad till det som händer innan en person klickar och kommer till din hemsida. Alltså allt som händer innan klicket. Du kan läsa om vad Google Search Console är här

Resultatrapporten i grova drag (performance report)

resultatrapporten i google search console

Om vi klickar på resultatrapporten i menyn till vänster så möts vi utav en graf. Undertill hittar du en tabell med data som visas ut anpassat efter de valen man har gjort samt filter man har applicerat. 

I den här rapporten kan vi få ut information och data kopplad till en specifik url, ett sökord, ett land eller enhetstyp. Metricsen som vi sedan kan titta på är följande:

  • Klick (clicks)
  • Visningar (impressions)
  • Klickfrekvens (CTR)
  • Genomsnittlig position

Resultatrapportens graf

Diagrammet visualiserar fyra metrics som är Klick, Visningar, CTR samt genomsnittlig position. Här kan du klicka i eller klicka ur de olika boxarna för att de ska visas ut eller försvinna ur grafen.

Google search console, resultatrapportens graf

Diagrammet visar utevecklingen över tid och kan ge oss som jobbar med innehållet en uppfattning över hur trenden ser ut. Vi kan se utveckligen i form av hur antalet impressions ökar i takt med att vi publicerar innehåll på bloggen till exempel.

Tabellen under grafen

Tabellen under grafen listar antingen sökord, url:er, länder, enhetstyper, beroende på vad man har valt i menyn precis ovanför tabellen. Man får alltså sökordet, url:en i kolumnen längst till vänster följt av de metrics som man har valt att markera i boxarna i grafen. 

tabellen med data under grafen i resultatrapporten i google search console.

Här kan du till exempel titta på hur många som har sett en specifik sida i sökresultatet på Google samt hur många som har klickat. Du kan även se en genomsnittlig position samt CTR.

Samma sak gäller sökorden! Hur många har sökt på ett specifikt sökord/fras som har fått din sida att dyka upp och hur många har klickat på din placering!?

Frågor (= Sökord)

Om vi börjar titta på ”frågor” alltså de sökord, fraser och frågor som ställts på Google och som har fått din sida att dyka upp i sökresultatet så kan vi se följande. Vi kan se hur många som skrivit in frågan, hur många som har klickat samt vilken position du har synts till på. 

Om vi till exempel klickar på ett sökord så ser vi att det läggs till som ett filter ovanför grafen. 

((Bild på filter))

Genom att lägga till detta filtret så fokuserar vi på en specifik sökfråga. Grafen har skiftat och visar utvecklingen på just det specifika sökordet och tabellen under innehåller bara ett sökord. De siffrorna vi ser i tabellen nu är genomsnittliga för just den frågan. Vi kan nu skifta tabelläget till ”Sidor” och se vilka sidor som rankar för detta specifika sökord. 

Beroende på vad det är för sökord som du har lagt till som filter så får du olika många sidor. Om du har lagt till namnet på ditt varumärke som filter så kan du få fler än en sida. Detta eftersom du pratar om och nämner varumärket på flera sidor. 

Sidor (= URL:er)

Samma sak gäller här som på Frågor. Här kan du se hur de olika sidorna på din webbplats presterar i sökresultatet. Beroende på hur du har optimerat dina undersidor så kan de faktiskt ranka för mer än ett sökord. För att få reda på vilka sökord (frågor) en specifik landningssida rankar för så kan du klicka på url:en. 

Precis som med sökfrågan ovan så hamnar url:en som ett filter ovanför grafen. Och all data som dyker upp i grafen samt i tabellen hör till just den specifika url:en.

Bildsök

Om du vill ha mer information om hur trafiken/klicken från bildsöket ser ut så kan du enkelt skifta läge i rapporten. Du klickar på filtret ovanför grafen och ändrar ”Search Type” från Web till Image. 

Rapport med data om hur bilderna presterar i bildsöket - google search console

Här gäller det att optimera namnet på bilden och skriva en alttext för bilden ska ha en chans att dyka upp i bildsöket. Läs mer om hur du optimerar bilder för bildsöket

Vad kan man dra för slutsatser från resultatrapporten?

CTR: En Click-Through Rate som är lägre än snittet kan betyda att en Meta titel eller Meta description inte är tillräckligt bra. Det kan vara värt att uppdatera/se över en sidas titel och description, anteckna datumet för när man gjorde ändringen samt se hur resultatet blir. Kontrollera med jämna mellanrum hur grafen för den specifika sidan trendar för att se om ändringen i titel eller description har gjort någon skillnad.

Frågor: Om du som ovan nämnt klickar på ett sökord kan du enkelt kontrollera om du har flera sidor som kanske konkurrerar mot varandra för ett och samma sökord.

Pages: Klicka på en url, så att den läggs till som ett filter ovanför grafen så kan du enkelt se vilka sökfrågor som den specifika url:en rankar för. Här kan du enkelt se den genomsnittliga positionen för specifika sökfrågor som kan vara relevanta, och som du inte visste om. Plocka gärna dessa och lägg till dem i ranktrail.

Pin It on Pinterest

Share This