Här får du våra SEO-tips som kan förbättra din ingress och indirekt förbättra både din Content Marketing och sökmotoroptimering.

Ingressen är viktigare än vad många tror och har en central roll i de första sekunderna som en besökare kommer till din webbplats, tillsammans med H1-rubriken och en eventuell huvudbild. Det är viktigt att ingressen kan tolkas av både Google och att den lyckas få besökarne att vilja veta mer och ta del av ert innehåll.

Läs våra tips som du kan använda för att förbättra dina ingresser! De är främst till dig som arbetar som Web Creator, Web redaktör, SEO Copywriter, är SEO-ansvarig eller ansvarar för företagets Content Marketing.

Vad är en ingress?

En vanlig uppfattning och återkommande fråga är om Ingressen är detsamma som brödtexten men det är det inte. Brödtexten kommer efter ingressen och är själva huvudinnehållet varav ingressen är kort och ligger först efter huvudrubriken.

Ingressen är den första texten du ser direkt efter huvudrubriken (H1) och en eventuell huvudbild, det är en sammanfattning av ditt innehåll på en websida (landningssida).

Vad är syftet med ingressen?

Syftet med ingressen är att få besökaren att förstå att de har kommit rätt, fånga besökaren och få dom att attraheras av att vilja veta mer. Besökaren ska alltså övertygas om att de har kommit rätt och lockas till att vilja veta mer och därefter scrolla vidare för att läsa och titta på innehållet som kommer längre ned.

Varför är ingressen viktig för SEO?

Ingressen har en viktig funktion i ditt arbete med sökmotorotimering och Content Marketing. När du har lockat in besökare från Google eller andra kanaler så vill du få den nytillkomna besökaren att stanna kvar och undvika att de lämnar webbplatsen. Du vill uppnå en låg avvisningsfrekvens (bounce rate), dvs att merparten av besökaren stannar på landningssidan och främst går vidare inom din webbplats.

Google presenterar en hel del data och just avvisningsfrekvensen är en sådan, du hittar den i Google Analytics och bör följa den för dina olika landningssidor. Det är inte bekräftat att Google använder avvisningsfrekvensen direkt i sin algoritm men troligen påverkar den signaler som Google använder som underlag till bedömning av vad besökarna anser om ditt innehåll.

Hur skriver man en ingress?

En ingress för en nyhet som journalister skriver för nyheter skiljer sig något från de som vi som Web Creators skriver. Ingresser till Content Marketing och Content SEO kan ha en mer rak kommunikation av vad läsaren kan förvänta sig samt uppmaning om att ta del av innehållet.

1. Strukturera innehållet i din ingress

Du kan dela upp din ingress för ditt redaktionella innehåll i tre delar, först beskriva vad syftet med innehållet är, sedan beskriva vad besökaren får och till sist ge dom en uppmaning.

Fundera igenom din ingress och vilka delar den ska bestå av. Man kan skriva en ingress på olika vis men vi brukar fördela ingressen enligt dessa tre delar;

  • Syfte – beskriv vad syftet med innehållet på sidan
  • Vad besökaren får – beskriv vad besökaren kan få ut av ditt innehåll
  • Uppmaning – uppmana besökaren att scrolla ned och läsa mer

Denna struktur är inte vetenskaplig utan vår ’best practise’ som vi ofta själv använder när vi skapar innehåll. Ingresser till nyheter kan ofta hoppa över både första och sista delen som vi har nämnt här ovan.

2. Använd sidans huvudsökterm i ingressen

Varje sida som du skapa, oavsett om det är en landningssida, nyhet eller blogginlägg så bör du dedikera den åt en huvudsökterm (huvudsökord). Huvudsöktermen är det som du vill att sidan ska indexeras för och få en hög organisk placering (ranking) i Google’s sökresultat. Genom att använda huvudsöktermen i ingressen så kan det bidra till att underlätta Google’s tolkning av ditt innehåll.

Huvudsöktermen kan vara ett ord eller en fras, exempelvis en fråga ”Vad är en ingress?”.

Tänk på att inte överanvända huvudsöktermen in din ingress, det finns det ingen anledning till. Så kallat ’keyword stuffing’ är förlegat och du ska fokusera på att skriva för besökaren likt en journalist. Om du vill så kan du även böja på din huvudsökterm och ange den exempelvis i bestämd form eller pluralis men vi rekommenderar (just nu) att du använder den en gång i sin exakta form (och detta är troligen också förlegat nu eller inom en snar framtid då Google’s algoritmer blir allt bättre på att tolka innehåll).

3. Använd synonymer

Om det finns synonymer till ditt huvudsökord så använd även någon av dessa. Synonymer kan göra ditt språk rikare för läsaren och även underlätta för Google att tolka ditt innehåll.

Google har avancerad teknologi (BERT) för att analysera texter för att försöka förstå vilka frågor som ditt innehåll besvarar och även olika nyanser i ditt uttryck.

4. Så lång bör din ingress vara

Det kan vara klokt att hålla din ingress kort och koncis. Flera källor förespråkar ca 2 – 5 meningar medan andra ekommenderar ca 200 ord. Vad vi vet finns det ingen ’best practise’ men vi rekommenderar att följa dessa principer och sikar på att våra ingresser ska innehålla vara ca 2-5 meningar.

5. Använd journalistikens ’5 W’

Försök att använda de klassiska 5 W inom journalistiken när du skriver din ingress, dessa är Varför, Vad, Vem, Varför och Vart. Det är inte ett måste att använda dessa men en bra riktlinje för att skapa en kvalitativ ingress.

6. Skriv din ingress i presens

En vanlig metod är att skriva ingressen i presens, dvs nutid. Om det är en nyhet från ett evenemang eller liknande så kan det vara svårt men ofta fungerar det.

7. Berätta vad syftet med ditt innehåll är

Inledningsvis i din ingress så rekommenderar vi dig att skriva vad syftet med ditt innehåll är, exempelvis att du ska undvika något eller bli bättre på något etc. Och syftet med det är att besökaren ska förstå nyttan som en första reaktion.

8. Beskriv vad besökaren får

En viktig del i ingressen är att beskriva vad besökaren får om de scrollar ner, läser och tittar på ert innehåll. Summera kortfattat vad läsaren får av att ta del av landningssidans eller blogginläggets innehåll, exempelvis tips på hur man sparar ekonomiskt på att agera, undviker misstag som kan få tråkiga konsekvenser, hur läsaren kan vinna något åt sin verksamhet mm.

9. Kom ihåg uppmaningen

Som en sista dele i en ingressen på ditt redaktionella innehåll så kan du använda dig av en uppmaning, sk Call To Action. Uppmaningarna till besökaren kan vara;

  • Lär dig hur du kan….
  • Läs mer om det senaste från…
  • Scrolla ner och bli bättre på…
  • Se våra tips ochundvik…

Pin It on Pinterest

Share This