9 tips till din sökordsanalys

av Magnus Äng

 | uppdaterad 29.10.2021

Sökordsanalys är något av det första du bör göra inför ditt arbete med sökmotoroptimering.

Arbetet med att sökordsanalysera är omfattande och bör göras med respekt. Sökordsanalys kräver tid och kunskap om datan som du får fram som ska tolkas. Du bör ha förståelse för sökintention och konkurrens, veta vilka SEO-verktyg du bör använda, alltid inkludera Long Tail-söktermer och inte stirra dig blind på sökvolymer.

Här får du 9 tips till din Sökordsanalys!

Vad är en sökordsanalys?

En sökordsanalys gör du för att identifiera vilka söktermer, sökord och sökfraser som kan vara aktuella för din verksamhet samt få en djupare förståelse om dessa. Förutom att identifiera sökord så vill du förstå hur konkurrensen ser ut och hur stor potential dessa har till att bidra till dina mål (ex leads eller försäljning).

När du har gjort din sökordsanalys så ska du ha en bruttolista med söktermer som du kan använda som beslutsunderlag till din Sökordsstrategi.

Sökordsanalys är alltså inte en Sökordsstrategi, även om dessa är starkt förenade.

Finns det en mall?

Nej, det finns egentligen ingen direkt mall för arbetet med att genomföra sökordsanalyser. Men däremot finns det flera moment som många inom SEO gör och ibland kan kreativiteten vara riktigt hög.

När man gör en sökordsanalys så vill man dels identifiera alla möjliga söktermer, samla in data om hur många som använder dessa i sökmotorer (ex på Google), förstå vilken sökintention söktermerna har (Search Intent), förstå hur dessa kan bidra till att nå sina mål och förstå hur svår konkurrensen är.

1. Kunder och kollegor är bra källor

Det kan vara klokt att prata med kunder för att få en förståelse hur deras sökbeteende såg ut innan de hittade er. Och om det finns säljare eller kundtjänst i din verksamhet så sitter de på mängder av information om frågor som kunder ofta ställer i olika situationer, det kan bli en guldgruva när du vill hitta sökord.

2. Sökfunktionen på din webbplats är en dold skatt

Om din webbplats har en sökfunktion (som en del i navigeringen) så kan du även få uppslag till sökord i databasen. Där kan du hitta de sökningar som gjorts när de letar efter innehåll inne på din webbplats. De sökord som du hittar kommer troligen dels att vara några av de som du redan känner till men du kan även hitta sådana du inte har tänkt på.

3. Autosuggest på Google, en gratis SEO-funktion!

En riktigt bra tjänst som dessutom är helt gratis är Google. Och där kan du hitta många uppslag till sökord genom att använda Googles Autosuggest.

Googles Autosuggest hittar du direkt i sökfältet när du börjar söka, det är de förslag som du får när du börjar skriva. Skriv ett ord i sökfältet och se vad som dyker upp som förslag och notera dessa, i ett Google Spreadsheet eller direkt i Ranktrail.

4. Få tips på relaterade söktermer med SEO-verktyg

Om du är beredd att investera lite pengar i ett verktyg så kan ett SEO-verktyg med en Keyword Research-funktion (som Ranktrail) underlätta. Med ett sådant kan du ofta få förslag på relaterade söktermer efter att du har angivit en egen sökterm vilket effektiviserar ditt arbete med sökordsanalys.

Ett populärt verktyg för att identifiera frågeställningar på Google är Answerthepublic.com. Med detta verktyg kan du få mängder av uppslag på innehåll som du bör skapa bland annat för att stärka din Google EAT-aspekt.

5. Inkludera alltid Long Tail-söktermer i din analys

Long Tail är söktermer som innehåller ett flertal ord i en och samma sökning, en så kallad sökfras. Det är sedan länge känt att Long Tail-söktermer ofta har färre antal sökningar men också mindre konkurrens. Du bör definitivt identifiera Long Tail-söktermer och analysera dessa vidare.

En bra Sökordsstrategi innehåller (alltid!) Long Tail-söktermer, så inkludera dessa i din sökordsanalys.

6. Identifiera & studera Sökvolymer

Sökvolymer är antalet sökningar som görs på Google och du kan hitta denna data i olika SEO-verktyg, även gratis i Googles Keywordplanner. Om du inte annonserar så ser du endast intervall men som annonsör för du mer precisa tal.

När du använder SEO-verktyg som visar sökvolymer så är dessa oftast ett genomsnitt över de senaste tolv månaderna, men du kan även få fram antalet per månad.

Ta sökvolymerna med en nypa salt!

Googles data för sökvolymer är inte specifika och alla SEO-verktyg gör sina egna justeringar eller beräkningar. Använd datan som en del i din sökordsanalys och för att förstå hur stort intresse det är för ett ämne eller sökintention.

Fall inte för frestelsen att exkludera de söktermer med få eller noll i sökvolym. Dessa behövs oftast i din Sökordsstrategi och kan inkluderas i ditt innehåll på olika vis som leder till många relevanta besökare.

7. Identifiera Search Intent för varje sökord

När du har identifierat söktermer som du anser är intressanta för din verksamhet så är ett viktigt steg i din sökordsanalys att förstå vilken sökintention (Search Intent) varje sökord har. När du har gjort denna del i sökordsanalysen så kan du göra olika prognoser och förstå affärsvärdet, du kan läsa mer om det i punkt 9.

Detta är ett tidskrävande arbete där du bör studera Google’s sökresultat för varje enskilt sökord.

För vissa sökfraser behöver du inte analysera Google’s sökresultat eftersom du direkt förstår sökintentionen (Search Intent), exempelvis med frågeord som ’Hur gör man…’ eller ord med köpindikation ’Boka ÅÄÖ online’.

När du analyserar innehållet i Googles sökresultat så bör du notera detta tillsammans med dina söktermer. Gör det gratis i Googles spreadsheet eller direkt i Ranktrail genom att gruppera söktermerna efter sökintention och ämne samt namnsätta så du enkelt förstår.

8. Konkurrensen vägs in i din sökordsanalys

När du förstår hur stor konkurrens det är inom olika ämnen och söktermer så kan du ta denna information vidare i din sökordsanalys och nästa steg med att utveckla en Sökordsstrategi. Det är vanligt att analysera antalet backlinks (externa länkar) till de webbplatser som har topplaceringar på huvudsöktermer inom olika ämnen.

Antalet backlinks och det så kallade ranking credit (vilket värde) det ger kan du få med SEO-verktyg som Ranktrail. Värdena är uppskattningar och källan är inte Google, deras värden är inte officiella. Alla värden ska alltid tas med en nypa salt och inte tolkas precist, använd de för att få indikationer och en förståelse för vad du behöver i backlinks för att kunna matcha konkurrensen.

Det går att nå topplaceringar på Google med ett fåtal backlinks, det ser vi gång på gång i ett flertal branscher. Anledningen till detta tolkar jag numera som att värdet av ditt innehåll väger tyngre än någonsin, tack vare att Googles förmåga att förstå är större än någonsin. Numera kan Google förstå hur bra du besvarar en sökintention men även tolka besökarnas beteende. Hur detta sedan vägs in i prioriteringen i Google’s sökresultat är i stora drag okänt men det är spännande att se hur webbplatser lyckas tack vare bra innehåll som vinner över konkurrenter.

9. Gör prognoser och förstå affärsvärdet

Något av det sista som du kan göra i din sökordsanalys efter att du har identifiera söktermer, sökintentioner och sökvolymer, är att göra grova estimat på hur många besökare du kan attrahera för olika placeringar på Google. Du kan göra en långsiktig prognos som är realistisk när du har förstått konkurrensen och addera olika konverteringsmål.

När du har förstått sökintentionen så kan du beräkna rimligheten i att konvertera besökare som endast söker svar och kunskap till att du lyckas omvandla dessa till leads.

Liknande kan du göra för sökningar med köpintention, och beräkna vilken försäljningspotential du har med att ta topplaceringar.

För att göra dina prognoser behöver du data för klickfrekvens för olika placeringar i Googles sökresultat. Din prognos kan du göra riktigt kvalitativ på djupet och ta med aspekter som CTR för olika ämnen, enheter och geografi. Du kan även göra en enklare prognos och ta medelvärden som ger dig grova uppskattningar om antalet besökare per månad för olika söktermer.

Med denna data i kombination med förståelsen för sökintention så kan du färdigställa en prognos som blir en viktig pusselbit när du senare ska besluta om din Sökordsstrategi.

SEO-Guide från Ranktrail - enkel sökmotoroptimering

Senaste blogginläggen

Sökmotoroptimera din WordPressida

Sökmotoroptimera din WordPressida

Som vi har nämnt tidigare så är Wordpress ett fantastiskt CMS med oändliga möjligheter. Och med oändliga möjligheter kan även utmaningar uppstå, speciellt när det kommer till SEO. I detta blogginlägget kommer vi att ge några tips om hur du seo optimerar din...

Lokal sökmotoroptimering (Local SEO)

Lokal sökmotoroptimering (Local SEO)

Lokal sökmotoroptimering, Local SEO eller lokal seo på svenska, många namn på samma sak. Här handlar det om att dra in lokal trafik på sökningar som görs i närområdet/regionen/kommunen och så vidare. Det finns mycket att vinna, speciellt för butiker, frisörer,...

404 sida – vad är det?

404 sida – vad är det?

Ett 404 fel är en HTTP svarskod och du har säkert stött på det hundratals gånger när du har klickat på en länk och hamnat på en sida som inte existerar längre. Felet uppstår när sidan som man försöker besöka har tagits bort eller flyttats. Dokumentet man försöker nå...

Mer innehåll ger fler affärer

Mer innehåll ger fler affärer

Är det ett kontroversiellt budskap, tycker du? Att fler bloggartiklar på en webbplats kommer innebära fler affärer? Nej kanske inte, eller det borde i alla fall inte komma som en överraskning. Låt mig försöka förklara varför. Sökningar (SEO) har hög konverteringsgrad...

Säljare till TMG

Säljare till TMG

Nu är Top Marketing Group, TMG, på jakt efter nya kollegor till säljteamet – målinriktade säljare som älskar att göra kunden nöjd och är en fena på att hitta lösningar utifrån våra kunders behov och våra tjänster och erbjudanden.  Här finns chansen att...

Pin It on Pinterest

Share This