Google har nyligen och vid två tillfällen uttalat sig om hur du kan agera om du misstänker att din webbplats har en eller flera backlinks av dålig kvalitet och du är rädd för att din webbplats ska ”bestraffas” på grund av detta. Här redogör vi kort för vad du ska tänka på och hur du bör agera.

Först och främst, vad är en backlink och vad gör Google?

Backlinks är en av signalerna som Google bedömer i sin algoritm när de bestämmer vilken webbplats som ska få olika placeringar, det är inget nytt och även en viktig strategi vid sökmotoroptimering. En backlink är enkelt förklarat en länk från en annan webbplats (en annan domän) till din webbplats och Google ser denna länk som viktig signal på att andra gillar din webbplats, nästan som ett betyg.
Google rekommenderar starkt att dessa länkar (backlinks) endast bör skapas av andra utan din inblandning (inte ens din uppmaning). Om Google misstänker att du har varit delaktig i skapande av en eller flera backlinks som pekar till din webbplats så riskerar din webbplats att bli nedflyttad från topplaceringar i sökresultat (eller i värsta fall helt borttagen från Googles sökresultat).

Google pratade om metoder för att hantera dåliga backlinks

Såklart vill Google aldrig att du ska arbeta med länkstrategier som ger dig dåliga backlinks men om du misstänker att du fått en eller flera sådana som du inte vill att din webbplats ska förknippas med och att Google ska bortse från dessa i sin bedömning så rekommenderade en av Googles Webmasters John Mueller den 14:e November att du kan göra följande, använd Disavow vid sk Manual actions eller i förebyggande syfte eller lita på att Googles algoritm sköter det.

Använd Disavow när du fått en sk Manual Action

Google tillhandahåller ett verktyg som heter Disavow och är en del av Search Console. Med Disavow kan du meddela Google att de inte bör ta med en backlink i sin bedömning av din webbplats när den ska bestämma placeringar för olika sökord. Du kan till 100% använda Disavow när du har fått ett meddelande från Google, sk ’Manual Action’ och de anser att en eller flera backlinks inte är trovärdiga. Detta gör du efter att du förstås har försökt få de som administrerar de externa webbplatsen att ta bort länkarna (backlinks) till din webbplats, misslyckas du med det så gör alltså en Disavow.
En del mindre seriösa företag kan använda sk negativ SEO för att själv vinna fördelar i Googles organiska sökresultat. Detta innebär i praktiken att de skapar backlinks från webbplatser som inte anses som trovärdiga av Googles algoritm (dvs bryter mot deras riktlinjer) och pekar dessa till din webbplats. Du bör därför ha kolla på vilka backlinks som din webbplats har för att förstå om du blivit utsatt för detta.
Här är Googles Disavow-verktyg som du kan använda när du tror att du har backlinks som kan skada trovärdigheten av din webbplats.

Lita på att Googles algoritm sköter jobbet

Googles algoritm är intelligent och om de anser att en backlink har låg trovärdighet så tar den helt inte enkelt med den i sin bedömning, dvs den utesluter länkar eftersom algoritmen kan identifiera den och webbplatsen som har den som mindre trovärdig. Det är en viktig kunskap när du kanske anlitar SEO-konsulter som gärna vill sälja backlinks till dig med vetskapen att det är svårt att veta hur Google bedömer en backlink och om den har blivit missförtroende förklarad eller inte.

Ska jag använda Disavow i förebyggande syfte?

Enligt Google så kan du använda Disavow i förebyggande syfte om du misstänker att din webbplats har fått backlinks som Google kan bedöma som icke trovärdiga. Samtidigt om man resonerar kring detta så borde detta inte behövas, som flera andra SEO-experter även har reagerat på. Om en backlink är av dålig kvalitet så antingen upptäcks den av Googles algoritm eller inte. Om den upptäcks så gör den antingen en sk Manual Action och du får besked om detta via Search Console (om du har anslutit din webbplats) eller så räknar de inte med den länken i sin bedömning.

Pin It on Pinterest

Share This