Checklista till din Content Audit! (2022)

av Magnus Äng

 | uppdaterad 22.12.2021

Inför din planering och skapandet av en Content Plan så bör du analysera det innehåll som du redan har och genomföra en Content Audit.

Här går jag igenom de olika delarna som du bör ha med i din Content Audit som exempelvis vilken data du bör samla in,

Vad är en Content Audit?

En Content Audit en är genomgång och analys av ditt befintliga innehåll som du har publicerat på din webbplats. Du samlar in relevant data och nyckeltal för varje URL som du inkluderar i din Content Audit och syftet är att din audit ska ge dig en översikt och förståelse.

När du har en översiktsbild över ditt innehåll så blir det enklare att förstå vad som behövs prioriteras framöver och då blir det enklare att skapa din Content Plan.

I denna Content Audit är fokus på helheten och få en överblicksbild, det är inte fokus på specifika söktermer.

Varför ska du göra en Content Audit?

Målet med din Content Audit är att förstå om ditt innehåll levererar enligt det mål som det har skapats för och hur du ska prioritera ditt arbete så att innehållet presterar bättre i framtiden.

Givetvis gör du löpande analyser av ditt innehåll (eller?) men det kan vara klokt att då och då göra en övergripande Content Audit för att få en helhetsbild. Och även då inkludera nytt innehåll som du har skapat den senaste tiden.

Du har dels huvudmål för ditt innehåll, exempelvis konvertering till leads eller försäljning. Och för att lyckas med dessa mål så bör du ha olika typer av innehåll. När du har gjort din Content Audit vet du mer om vilket innehåll som faktiskt har presterat och bidragit till dina mål.

För att nå huvudmålen så har du delmål, dels är dessa relaterade till sökmotoroptimering (yttersta är en placering/ranking på Google) men även relaterade till engagemang i externa kanaler.

Här är anledningarna till att du har innehåll på din webbplats;

 • Huvudmål: Leads Generation eller Försäljning
 • Delmål: Bra ranking på Google med Sökmotoroptimering
 • Delmål: Engagemang i externa kanaler

Samla in data från relevanta källor

I din Content Audit så måste du samla in en hel del data från olika källor. Du behöver har access till din sitemap, till Google Analytics, Google Search Console och ett system (likt Ranktrail) för att hämta exempelvis backlinkdata.

När du sammanställer alla data så är det klokt att använda ett kalkylprogram liknande Google Sheets, det är gratis och enkelt att dela med både kollegor och externa rådgivare.

Samla URL:erna som ska ingå i din Content Audit

Till att börja med behöver du ha alla de URL:er som ska omfattas av din Content Audit. Ska du analysera allt ditt kunskapsinnehåll eller kanske alla dina varugruppsidor i din webshop, bestäm helt enkelt din omfattning.

Om du har en sitemap så kan du enkelt titta där och kopiera de url:er som du anser är relevanta, kopiera dessa och klistra in dom i ett kalkylark. Om du har en komplexare webbpats så kan du använda olika verktyg likt screaming frog för att hämta hem alla url:er.

Det kan vara klokt att ta med texten i Title Link (fd Meta Title) eftersom det gör det lättare för dig att förstå vilka websidor på din webbplas som du har i din Content Audit.

Kategorisera ditt innehåll innan du gör analyserna

När du har skapat ett kalkylark och lagt in URL:erna så kategorisera dessa enligt vilket mål som innehållet har, vem som har skapat innehållet, vad det är för typ av innehåll, var i kundrean som innehållet fokuserar på och vem som är den primära målgruppen (eller Persona).

Dessa kategoriseringar bör du ha i din Content Audit;

 • Web Creator – namnet på den som har skrivit innehållet
 • Datum – när innehållet publicerades eller senast uppdaterades
 • Content Goal – ange innehållets huvudmål, leads eller försäljning
 • Content Type – ange om det är en varugruppsida i en webshop, en redationell arikel med tips, en how-to-guide etc.
 • Kundresan – ange om innehållet fokuserar på Awareness, Considertion eller Decision/Action
 • Målgrupp – ange vem eller vilka som är huvudmålgrupperna för innehållet

Nyckeltal som du bör ha i din Content Audit

När du ska göra din Content Audit så ska du samla in en hel del data och nyckeltal, alla relaterade till hur ditt innehåll presterar. Här går jag igenom de nyckeltal som du bör ha med i din Content Audit och vilka källor som du hittar dessa i.

Nyckeltal från Google Analytics:

 • Besökare – hur många besökare har websidan idag från Googles organiska resultat
 • Besökstrend – hur ser besökstrenden ut de senaste tre månaderna i jämförelse med samma period förra året
 • Avvisningsfrekvens – hur många som kommer från Google går tillbaka till sökmotorn
 • Sidor/session – hur många websidor besökare de som kommer från Google
 • Gen. Sessionslängd – hur länge stannar besökarna från Google på din webbplats
 • Antal konverteringar – hur många leads eller försäljning har ni från besökarna som kommer från Google

Nyckeltal från Ranktrail:

 • Antalet söktermer – hur många söktermer som websidan ranka för
 • Antal backlinks – antalet reffering domains, dvs hur många unika externa länkar som pekar till url:en (om du vill, du kan addera din websidas Page Authority för att förstå det (fiktiva) värdet som har beräknats fram för att göra denna lite mer kvalitativ)

Nyckeltal från Google Search Console:

 • Impressions – hur många visningar som url:en har haft för alla sökningar som den syns i
 • Antalet klick – hur många klick som kommit från sökande på Google
 • CTR – andelen som har sett url:en som också har klickat

SEO-Guide från Ranktrail - enkel sökmotoroptimering

Senaste blogginläggen

Målgruppsanalys för B2B

Målgruppsanalys för B2B

Målgruppsanalys med fokus på SEO och Content Marketing Ranktrail är ett gör-det-själv koncept där jag och mina kollegor agerar som SEO coacher. Man kan säga att vi är personliga tränare för kunder som vill komma igång med SEO och Content Marketing. För dem som vill...

301 redirect – Vad är det?

301 redirect – Vad är det?

Vad är en 301 redirect? En permanent redirect, eller en så kallad 301:a är en redirect som säger att innehållet blivit flyttat. Detta är en permanent flytt som inte kommer att ändras i framtiden och exempelvis Google behöver inte lagra den gamla url:en. Som vi har...

Legacy Tools – Google Search Console

Legacy Tools – Google Search Console

I Google Search Console finns även äldre rapporter och verktyg som man kan använda för att hitta förbättringsmöjligheter. Dessa verktyg ligger under ”Legacy tools and reports” i vänstermenyn. Detta är rapporter som inte är uppdaterade till utseendet men som...

Description – den bortglömda annonsplatsen

Description – den bortglömda annonsplatsen

Vad är Description? Description (Meta Description) är de textrader på Googles sökresultatsida (SERP) som beskriver innehållet på sidan du hamnar på om du klickar på Title länken. Description saknas ofta Få kan väl ha missat att en sidas Title länk är viktig för SEO...

Så gör du webinar! (2022)

Så gör du webinar! (2022)

Webinar är en av de bästa metoderna vid Lead Generation, framförallt vid B2B Marketing. Och det är en bra kombination till din sökmotoroptimering och ger dig valuta för ditt arbete. Allt du behöver för att genomföra ett webinar är deltagarna, en dator, kamera, ditt...

Pin It on Pinterest

Share This