Arbetar du också med Evergreen Content i din Content Marketing eller Inbound Marketing så kommer här spännande insikter!

Nyligen presenterades en studie om Evergreen Content som indikerar att innehållsstrategi som Listningar, How-to-guider eller Responssidor är de mest använda, att årtal i rubriken kan spela roll och att podcast sällan lever en längre tid.

Läs mer här om de insikter vi fick av studien om Evergreen Content!

3,6 biljoner artiklar har analyserats

Studien omfattar hela 3,6 biljoner url:er (websidor) och har genomförts av Buzzsumo och Backlinko. Det står inget om vilka länder eller språk som studien genomfördes i men troligen av amerikanska websidor (sällan det görs liknande i Sverige) då den innehöll kategorisering av olika frågeord vilket kan bli komplext om det vore fler språk involverade.

Studien verkar vara omfattande men som med alla studier så ska man ta datan och slutsatser med en nypa salt och se det som intressanta indikationer.

Kriterierna för Evergreen Content i denna studie var mycket relaterat till olika nyckeltal, exempelvis antal delningar och backlinks som uppstod minst 30 dagar efter att innehållet var publicerat. Huvudtesen var att studien skulle identifiera vad som engagerar ”länge” efter publicering.

Varför är Evergreen Content viktigt?

Att mixa Evergreen Content i din Content Marketing är viktigt eftersom det kan attrahera kvalitativa besökare över en lång tid vilket innebär att din insats i tid och pengar har en lång återbäring. I och med en lång återbäring av din insats så blir det också ofta en bättre avkastning.

Evergreen Content lockar också andra till att skriva om ditt innehåll (mentions) och attraherar backlinks.

Ett annat argument för Evergreen Content är att du kan distribuera det vid många olika tillfällen i, det är alltid aktuellt helt enkelt.

1. Listningar högst chans för Evergreen Content

Listningar visade sig fungera bäst som innehåll för Evergreen Content, enligt studien. Listningar är innehåll där du listar upp ett antal tips som du rekommenderat att man bör göra eller undvika. Det som är bra med listningar är att de kan vara tidslösa och uppdateras med nya tips efterhand som du kommer på fler.

Här är några exempel på listningar;

2. How-to-guider näst bäst

Guider där du beskriver hur man genomför något visade sig ha en god chans att också bli Evergreen Content. Dessa innehållsstrategier fungerar oftast bra eftersom det alltid finns någon som vill veta hur man ska genomföra ett visst arbetsmoment, exempelvis analys och genomförande av en Teknisk Audit.

Du kan skapa guider som visar hur man genomför ett moment som dina potentiella kunder kan ha behov av för att inse vilken produkt eller hjälp de behöver.

3. Responssidor också bra vid Evergreen Content

Specifika websidor eller blogginlägg som besvarar vanliga frågor som Vad är Google SEO eller Varför man behöver något kallar vi för responssidor. Dessa visade sig också vara riktigt vanligt förekommande i studien och bra om man vill uppnå en Evergreen-effekt.

Responssidor som besvarar frågor är attraktivt vid Evergreen Content

4. Använd rubriker med årtalen 2020 eller 2021

I studien visade sig att rubriker som innehöll årtalet från i år eller förra året tenderade till att vara mer av Evergreen-karaktär. Detta är ett knep som vi rekommenderar ofta med insikten om att de bör uppdateras vid årsskiftena.

Just årtal attraherar för att det indikerar en färskhet före annat som saknar ett datum eller har ett äldre datum.

5. Data & fakta attraherar

Innehåll som är branschrapporter, undersökningar och dataunderbyggda studier var också populärt som Evergreen Content visade det sig i studien.

Resultaten från studien kan tolkas som att fakta, studier och statistik som är underbyggda med data intresserar och attraherar. Och eftersom det attraherar backlinks så kan det tolkas som att det användas till att styrka eget innehåll, som i vårt exempel just nu när vi skriver om denna studien.

6. Vissa branscher som sticker ut

Vissa branscher tenderar till att skapa mer Evergreen Content än andra, några av dessa är relaterade till digital marknadsföring, hälsa och teknologi. Mode, företagande och sökmotoroptimering (SEO) tenderade till att ha lite innehåll som var av Evergreen-karaktär.

Vad detta beror på är svårt att utläsa men en fri tolkning kan vara att engagemanget och förtåelsen av vad Evergreen Content är och nyttan kan vara olika mellan branscher. Sedan hänger det även ihop med hur föränderlig en bransch eller ämne är.

7. Podcasts blir sällan Evergreen Content

I studien visade det sig att Podcasts sällan blir Evergreen Content. Gissningsvis har vi ett annat beteende här där vi vill lyssna på sådan som är nytt i jämförelse med att läsa något som har något år på nacken. Podcasts hade inga tendenser till att vara Evergreen i studien men i framtiden när sökmotorerna blir bättre på att para ihop en sökning och identifiera innehåll i ljudfiler så kanske detta kan förändras, men det är endast min spekulation.

Pin It on Pinterest

Share This